انتقادات و پیشنهادات

جهت هرگونه شکایت، انتقاد و پیشنهاد می توانید به یکی از روش های زیر عمل نمایید:

ایمیل: info (a) epersianhotel.com

تلفن: 38095-051 داخلی 205 – آقای مخملباف – (مدیر رزرواسیون سایت)