توچال

توچال یکی از قله های رشته کوه البرز است که نسبت به سایر قله ها محبوب تر بوده و شاید اگر بررسی های اقلیم شناسی دقیقی انجام دهیم بتوان گفت آنچنان بخت یارش نبوده

بیشتر بخوانید