شهر شاندیز ،شهر آرزو ها؛ منطقه نمونه بین المللی گردشگری ایران

شهر شاندیز از شهر های استان خراسان رضوی در شمال شرقی ایران است و در 15 کیلومتری شمال غربی مشهد

بیشتر بخوانید