خانه کوزه کنانی مشهد، کنسولگری آمریکا در مشهد

به گزارش پرشین هتل،خانه کوزه کنانی مشهد در زمان گذشته کنسولگری آمریکا بوده است. این کنسولگری مربوط به دوران قاجار

بیشتر بخوانید