پارک مینیاتوری مشهد ؛ چشم اندازی کوچک از ایران

پارک مینیاتوری مشهد بزرگترین پارک مینیاتوری در ایران می باشد . مساحت این مجموعه 80 هزار متر مربع و شامل

بیشتر بخوانید